Bài giảng Viêm màng ngoài tim cấp - T.S BS. Nguyễn Tuấn Vũ

Bài giảng Viêm màng ngoài tim cấp - BS. Nguyễn Tuấn Vũ với mục tiêu nắm được căn nguyên bệnh; nắm được các triệu chứng cơ năng; nắm được các triệu chứng thực thể khi nghe tim; nắm được tiệu chuẩn xác định các giai đọan trên ECG. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    3    0    18-06-2021
3    4    0    18-06-2021