Bài giảng Viêm phổi - ThS BS Trần Thị Tố Quyên

Bài giảng Viêm phổi - ThS BS Trần Thị Tố Quyên với mục tiêu nắm được các tác nhân gây bệnh và các yếu tố thuận lợi gây viêm phổi; phân loại được các thể lâm sàng của viêm phổi; kể được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của viêm phổi;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN