Ebook Y lý Y học cổ truyền (sách đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền): Phần 1 - ThS. Ngô Anh Dũng

Phần 1 cuốn sách "Y lý Y học cổ truyền (sách đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền)" do ThS. Ngô Anh Dũng biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lịch sử Y học cổ truyền Việt Nam, giới thiệu các học thuyết cơ bản làm bền tảng lý luận cho Y học phương Đông nói chung và Y học cổ truyền Việt Nam nói riêng. nội dung chi tiết.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG