Ebook Độn bốc thần toán, bói tiên - Bói dịch và Độn quỷ - Cốc: Phần 1

Phần 1 cuốn "Độn bốc thần toán, bói tiên - Bói dịch và Độn quỷ - Cốc" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bói tiên (12 quẻ, cách tính quẻ, các bài đoán của 12 quẻ, câu chận, đăng xà, chu tước, bạch hổ, thái âm,.), bói dịch (bài khấn, bài đoán của 9 quẻ bói). .