Ebook Khoa học với những giấc mơ: Phần 2

Giấc mơ tuy chưa được phân tích hệ thống dưới ánh sáng khoa học nhưng từ lâu các nhà tâm lý, văn học và triết học đã đề cập đến vấn đề này. Các nhà nghiên cứu cũng đã dùng các loại lý luận chủ quan hoặc trí tưởng tượng để phân tích các giấc mơ và đáp ứng được phần nào nhu cầu tinh thần của con người. Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn sách "Khoa học với những giấc mơ" trình bày các nội dung: Các học giả nghiên cứu giấc mơ, mơ và truyền thống văn hóa, văn chương với giấc mơ,. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG