Ebook Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Kỳ môn độn giáp: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu văn hóa phương Đông - Kỳ môn độn giáp" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm cơ bản về kỳ môn độn giáp; bố cục của kỳ môn độn giáp; cách xếp bố cục của phi bàn kỳ môn; phương pháp định cục giờ ất sử, giáp tý 18 cục âm dương kỳ môn phi bản. nội dung chi tiết.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG