Ebook Luyện thi tin học (dùng cho các cấp học phổ thông): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luyện thi tin học (dùng cho các cấp học phổ thông)", phần 2 giới thiệu các đề thi tin học và lời giải tham khảo cấp trung học phổ thông. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh yêu thích tin học và chuẩn bị cho các cuộc thi tin học trẻ không chuyên.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG