Ebook Nhân diện học: Phần 2

“Bí quyết của Nhân diện học không chấp nhận một phương pháp cổ hủ hẹp hòi” mà nó phải là những phương pháp mang lại vui tươi khi áp dụng với bạn bè, gia đình, và ngay cả những người bạn không quen biết. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung: 12 cung của khuôn mặt, nút ruồi trong nhân diện, khuôn mặt không bao giờ trùng lặp - Những ứng dụng của nhân diện. nội dung chi tiết.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    2    0    14-06-2021