Ebook Bí tàng đại lục - Nhâm độn đại toàn (Tập 1): Phần 1

"Bí tàng đại lục - Nhâm độn đại toàn" là một kỳ thư ra đời sau cuốn Kinh Dịch, được biên soạn rất công phu tỉ mỉ, dễ hiểu dễ thực hành, chủ yếu dựa vào 64 quẻ, nhưng khác Kinh Dịch là không đi sâu vào lời kinh và thoán từ. Sách được trình bày một cách khoa học từ thấp đến cao, những bí ẩn của khoa Lục Nhân về âm dương ngũ hành và vấn đề cơ bản của kỹ thuật bói, phép bói theo phép Nhâm Độn. Sách được chia thành 2 tập để người đọc dễ tra cứu. Mời các bạn tra cứu phần 1 tập 1 sau đây.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG