Ebook Bí tàng đại lục - Nhâm độn đại toàn (Tập 2): Phần 1

Thực ra phép bói theo bài bản cũng đã có từ hàng vài nghìn năm nay trong cuộc sống của cư dân nông nghiệp phương Đông, nhưng cho đến ngày nay, việc đúng sai thế nào cũng chưa có thể giải mã được. Để có thêm tư liệu cho những người cần nghiên cứu về văn hóa truyền thống phương Đông, nhà xuất bản Thanh Hóa đã xuất bản bộ sách "Bí Tàng Đại Lục Nhâm Độn Đại Toàn" gồm 2 tập. phần 1 của tập 2 bộ sách.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    18-06-2021