Ebook Bí tàng đại lục - Nhâm độn đại toàn (Tập 2): Phần 2

Lục nhâm là 6 chữ Nhâm trong Lục thập hoa giải đó là: Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhấm Tuất. Sách được trình bày một cách khoa học từ thấp đến cao, những bí ẩn của khoa Lục Nhân về âm dương ngũ hành và vấn đề cơ bản của kỹ thuật bói, phép bói theo phép Nhâm Độn. Những vấn đề này đan xen vào nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất. phần 2 cuốn sách "Bí tàng đại lục - Nhâm độn đại toàn (Tập 2)" để cùng tìm hiểu thêm về 65 bài kháo thuộc phần Chiến binh tập.