Ebook Phong thủy cát tường: Phần 2

Nối tiếp nội dung cảu phần 1 cuốn sách "Phong thủy cát tường", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tìm hiểu và tiếp cận với phong thủy cát tường cho gia cư (phong thủy môi trường điểm đất và phong thủy môi trường cát tường, các vấn đề về cấu trúc kiến trúc để có được phong thủy cát tường cho gia cư, bố trí vị trí của các loại phòng trong một ngôi nhà hay một công trình. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG