Ebook Tài liệu học tập sức khỏe nghề nghiệp: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu học tập sức khỏe nghề nghiệp", phần 2 trình bày các nội dung: Xác định các yếu tố vi khí hậu nơi làm việc, đo cường độ tiếng ồn, xét nghiệm hơi khí độc trong không khí, đánh giá vệ sinh bụi ở các cơ sở sản xuất, nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật trong lao động, tai nạn và an toàn lao động,. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    1    18-06-2021