Ebook Tả ao địa lý huyền cơ - Thiệu Vĩ hoa âm phần diệu dụng: Phần 1

Các nhà phong thủy học cho rằng: Âm trạch là một bộ phận quan trọng của Phong thủy học, là cách chọn các thế đất có sông núi, ao hồ, ruộng vườn. Cuốn sách "Tả ao địa lý huyền cơ - Thiệu Vĩ hoa âm phần diệu dụng" đem đến cho bạn đọc các tư liệu tham khảo những kiến thức cảu 2 nhà phong thủy là thày Tả Ao (Việt Nam), hai là Thiệu Vĩ Hoa (Trung Quốc). phần 1 cuốn sách.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG