Ebook Thái Ất dị giản lục (Thần cơ dị số): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thái Ất dị giản lục (Thần cơ dị số)", phần 2 giới thiệu các nội dung của quyển 2 - Thái Ất dị giản bao gồm: Xem kỳ hạn Thiên tử đi tuần thú; xem số có cô hay đơn; xem số nào có sở chủ; xem Thái Ất để dùng ngày, giờ; xem người đi có đến không; xem về việc tính bắt kẻ làm phản;. nội dung chi tiết.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    6    1    14-06-2021
8    2    1    14-06-2021
1    4    1    14-06-2021