Ebook Thái Ất dị giản lục (Thần cơ dị số): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thái Ất dị giản lục (Thần cơ dị số)", phần 2 giới thiệu các nội dung của quyển 2 - Thái Ất dị giản bao gồm: Xem kỳ hạn Thiên tử đi tuần thú; xem số có cô hay đơn; xem số nào có sở chủ; xem Thái Ất để dùng ngày, giờ; xem người đi có đến không; xem về việc tính bắt kẻ làm phản;. nội dung chi tiết.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.