Ebook Thuật toán thông dụng: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thuật toán thông dụng", phần 2 trình bày các nội dung: Thuật toán tìm kiếm, thuật toán sắp xếp, nguyên lý tham, bài tập lý thuyết trò chơi. Cuối mỗi chương đều có các bài tập vận dụng để người học có thể ôn tập là các kiến thức đã học. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    1    18-06-2021