Ebook Toán học và những suy luận có lý: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Toán học và những suy luận có lý - Quy nạp và tương tự trong toán học", phần 2 trình bày các nội dung: Quy nạp toán học, cự đại và cực tiểu, toán học vật lí, bài toán đẳng chu, các dạng khác của lý lẽ có lý. nội dung chi tiết.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    18-06-2021