Ebook Trang trí nội ngoại thất theo thẩm mỹ và phong thủy phương Đông: Phần 2

Một khi bạn đã hiểu rõ các nguyên tắc được giải nghĩa trong những trang "Trang trí nội ngoại thất theo thẩm mỹ và phong thủy phương Đông", bạn có thể áp dụng nó vào những hoàn cảnh thực tế tại gia đình mình. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu bản chất môn phong thủy, biện pháp cải thiện môi trường, thiết kế và trang trí nội thất theo la bàn, bát quái,. nội dung chi tiết.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG