Ebook Trò chơi tiên đoán - Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi: Phần 1

"Trò chơi tiên đoán - Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi" gây kinh ngạc và tiết lộ nhiều điều đáng sửng sốt của Bruce Bueno de Mesquita và cho phép bạn cùng tham gia dự đoán một loạt các tình huống đàm phán và tranh chấp có mức độ ảnh hưởng cao. Trò chơi tiên đoán của Bruce Bueno de Mesquita có độ chính xác đến 90% những gì gắp xảy ra. nội dung chi tiết.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    12    1    18-09-2021