Ebook Trò chơi tiên đoán - Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trò chơi tiên đoán - Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi", phần 2 trình bày các nội dung: Tua nhanh hiện tại, làm thế nào để đoán trước những điều không thể đoán trước, giải trí với lịch sử, dám đối mặt với sự bối rối, dự báo lớn - Lịch sử Hiệp ước Worms và thăng trầm của Hội Nghị Bali. nội dung chi tiết.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
334    7    1    19-09-2021