Ebook Tự đoán định tương lai: Phần 2

(BQ) Từ thời Cổ đại đến nay, từ Phương Đông huyền bí đến Phương tây duy lý, loài người luôn không ngừng quan sát thế giới xung quanh để rồi ứng chiếu với bản thân. Quá trình này đã tạo cho mỗi dân tộc, mỗi nền văn minh có những cách thức khác nhau, những niềm tin khác nhau và những sáng tạo khác nhau trong việc đoán định tương lai. Tất cả đã tạo nên một nguồn tri thức văn hóa khổng lồ và hết sức độc đáo. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung của phần Những bí ẩn của trái đất và Khoa học huyền bí.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG