Ebook Tư duy lại khoa học - Tri thức và công chúng trong kỷ nguyên bất định: Phần 2

(BQ) Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tư duy lại khoa học - Tri thức và công chúng trong kỷ nguyên bất định", phần 2 trình bày các nội dung từ chương 9 bao gồm: Tri thức được bối cảnh hóa mạnh; bối cảnh hóa tầm trung, từ tri thức đáng tin cậy đến tri thức thiết thực về mặt xã hội, hạt nhân tri thức luận, khoa học thâm nhập Agora,. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG