Đồ án Chi tiết máy: Thiết kế hộp giảm tốc - Phạm Công Định

Đồ án Chi tiết máy "Thiết kế hộp giảm tốc" do sinh viên Phạm Công Định thực hiện có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 chọn động cơ điện và phân phối tỷ số truyền, phần 2 thiết kế bộ truyền trục vít, phần 3 tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng. . | 57

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG