Bảng Split trong xuất bản vẽ với inventor 2014

Bạn có thể chia một danh sách các chi tiết, lỗ, sửa đổi, hoặc bảng chung và sau đó di chuyển các phân đoạn bảng tới vị trí mong muốn trên bảng vẽ. Để chia một bảng, kích chuột phải vào một dòng của bảng, và nhấp vào Table. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, nội dung tài liệu "Bảng Split trong xuất bản vẽ với inventor 2014". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | Bảng Split trong xuất bản vẽ với inventor 2014 Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Bạn có thể chia một danh sách các chi tiết, lỗ, sửa đổi, hoặc bảng chung, và sau đó di chuyển các phân đoạn bảng tới vị trí mong muốn trên bảng vẽ. Để chia một bảng, kích chuột phải vào một dòng của bảng, và nhấp vào Table Split Table. Bảng phân chia thành hai đoạn. Trong trình duyệt, phân đoạn bảng mới hiển thị như bảng con của bảng mẹ. Để hủy bỏ việc phân chia bảng, kích chuột phải vào một phân đoạn bảng, và nhấn Un-split Table.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    1    1    19-09-2021