Cải tiến Point Cloud với inventor 2014

Autodesk ReCap chỉ ra các tập tin scan Point Cloud và tạo ra các tập tin .rcs mà bạn có thể sử dụng trong Inventor. Bạn có thể thu thập nhiều scan vào một tập tin Reality Capture Project (.rcp), và sau đó đính kèm chúng như là một nhóm trong Inventor. nội dung tài liệu "Cải tiến Point Cloud với inventor 2014" để hiểu hơn về vấn đề này. | Cải tiến Point Cloud với inventor 2014 Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Autodesk ReCap chỉ ra các tập tin scan Point Cloud và tạo ra các tập tin .rcs mà bạn có thể sử dụng trong Inventor. Bạn có thể thu thập nhiều scan vào một tập tin Reality Capture Project (.rcp), và sau đó đính kèm chúng như là một nhóm trong Inventor. Thiết lập Insert at Origin cho phép bạn chèn Point Cloud tại tọa độ 0,0,0 của layout khi gắn Point Cloud. Theo mặc định, các điểm chèn là một điểm tùy ý (điểm lựa chọn trên màn hình đồ họa). Bộ tịnh tiến Hỗ trợ xuất các phiên bản dưới. Bạn có thể xuất: Parasolid từ phiên bản đến Pro/ENGINEER Granite từ phiên bản 1 đến CATIA V5 từ phiên bản R10 đến V5-6R2012. Hỡ trợ nhập các phiên bản sau: CATIA V5 từ phiên bản R6 đến V5-6R2012 NX từ phiên bản Unigraphics 13 đến NX SolidWorks từ phiên bản 2001 đến 2012 Up to Wildfire , Creo Parametric từ phiên bản đến

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.