Chứa các độ họa lắp ráp trong Update Design và Migration

Trong Task Scheduler, Update Design và Migration, bạn có thể điều chỉnh để chứa các đồ họa lắp ráp. Việc lưu đồ họa kích hoạt tiến trình Express. Tùy chọn này chứa đồ họa lắp ráp Express Mode, được bổ sung vào hộp thoại tùy chọn cho mỗi nhiệm vụ. Nó sẽ tắt mặc định, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, nội dung tài liệu "Chứa các độ họa lắp ráp trong Update Design và Migration". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | Chứa các độ họa lắp ráp trong Update Design và Migration Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Trong Task Scheduler, Update Design và Migration, bạn có thể điều chỉnh để chứa các đồ họa lắp ráp. Việc lưu đồ họa kích hoạt tiến trình Express. Tùy chọn này chứa đồ họa lắp ráp Express Mode, được bổ sung vào hộp thoại tùy chọn cho mỗi nhiệm vụ. Nó sẽ tắt mặc định. Các cải tiến với vật liệu Hướng cải tiến trong Material Browser Các tính năng mới trong trình duyệt: 1. ẩn/hiện bảng thư viện và bieur tượng cây giúp bạn điều chỉnh hình tốt hơn. 2. Nút Home để điều chỉnh màn hình hiển thị của thư viện được lưu. 3. Biểu tượng giúp truy cập vào hoạt động Library dễ dàng hơn. Giao diện mới trong Material Editor Định hướng dễ dàng hơn với hộp thoại Material Editor bằng cách sử dụng giao diện mới. trong giao diện này, bạn có thể phân biệt nhiều vật liệu và thuộc tính khác nhau. Multi-select bạn có thể chọn nhiều vật liệu và hình thức để thêm vào thư viện Lock & refresh icon khi được chỉnh sửa, thư viện được chia sẻ đối với tình duyệt vật liệu và trình duyệt asset hiển thị biểu tượng Lock. thư viện được chia sẻ đối với tình duyệt vật liệu và trình duyệt asset hiển thị biểu tượng refresh để thể hiện rằng 1 vật liệu/ hình thức đã lỗi thời. bạn có thể nhấn vào biểu tượng này để cập nhật. Visual aids in nghiêng và gạch chân chữ thể hiện sự khác nhau giữa các vật liệu và hình thức và thư viện tài liệu. Comments

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.