Đường tuyến tính và các rãnh bo Inventor 2014

Bạn có thể phác thảo rãnh tuyến tính và cung với 1 lệnh đơn tương tự như các hình cơ bản khác như hình chữ nhật và hình tròn, nội dung tài liệu "Đường tuyến tính và các rãnh bo Inventor 2014" để hiểu hơn về vấn đề này. | Đường tuyến tính và các rãnh bo Inventor 2014 Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Bạn có thể phác thảo rãnh tuyến tính và cung với 1 lệnh đơn tương tự như các hình cơ bản khác như hình chữ nhật và hình tròn. 5 lệnh Slot so sẵn: Lệnh Center to Center Slot tạo rãnh tuyến tính được xác định bởi hướng và độ dài của đường trung tâm rãnh và độ rộng rãnh. Lệnh Overall Slot tạo rãnh tuyến tính được xác định bởi hướng, độ dài và đọ rộng rãnh. Lệnh Center Point Slot tạo rãnh tuyến tính được xác định bởi the tâm rãnh, hướng và độ dài của đường trung tâm rãnh và bởi độ rộng rãnh. Lệnh Three Point Arc Slot tạo rãnh tuyến tính được xác định bởi 3 điểm trung tâm cung, và bởi độ rộng rãnh Lệnh Center Point Arc Slot tạo rãnh tuyến tính được xác định bởi tâm điểm, 2 điểm trung tâm cung, và bởi độ rộng rãnh.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG