Giới thiệu về Autodesk 360

Bạn có thể mở và lưu tập tin vào Autodesk 360 trên cùng bảng locations panel trong hộp thoại tập tin như hộp thoại Save As, Save Copy As, Open, Place Component và Create Component. Autodesk 360 có sẵn trong tất cả hộp thoại tập tin chứa bảng vị trí. Tham khảo tài liệu "Giới thiệu về Autodesk 360" để hiểu hơn về vấn đề này. | Giới thiệu về Autodesk 360 Posted on August 27, 2014 By phuong_pmkt Reply Lệnh Launch Website mới, nằm trong Autodesk 360 tab, khởi động website Autodesk 360, trong đó bạn có thể điều khiển các tập tin được lưu trong cloud. Bạn có thể mở và lưu tập tin vào Autodesk 360 trên cùng bảng locations panel trong hộp thoại tập tin như hộp thoại Save As, Save Copy As, Open, Place Component và Create Component. Autodesk 360 có sẵn trong tất cả hộp thoại tập tin chứa bảng vị trí. Trong khi thêm một tập tin phụ thuộc vào Autodesk 360, bạn có thể sử dụng Autodesk 360 để thêm tất cả tài liệu tham khảo tập tin. Ví dụ, thêm một tập tin cụm chi tiết bao gồm mười tập tin chi tiết cộng tất cả mười tập tin chi tiết và tập tin xử lý. Tính năng mới này theo dõi và cập nhật / tải các tập tin tham chiếu tự động Autodesk 360 drive mới nằm trong Window Explorer. Bạn có thể kéo thả tài liệu vào Autodesk 360 drive từ Windows Explorer. Các tập tin được thêm vào Autodesk 360 drive từ Windows Explorer sẽ tự động được tải và đồng bộ hóa với tài khoản Autodesk 360. Tất cả các tập tin tham chiếu được tải trong quá trình xử lý. 1 biểu tượng Autodesk 360 tự động truy cập vào vùng thông báo taskbar. 1 thông báo xuất hiện nếu tập tin bạn thêm vào cloud không đồng bộ hóa với tập tin tương ứng trên máy tính. Rê chuột qua biểu tượng thông tin này bất cứ lúc nào để kiemr tra trạng thái. Autodesk Inventor IdeaStation Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp Autodesk Inventor trở thành giải pháp thiết kế tối ưu nhất trên thế giới. nhưng chúng tôi sẽ không thể thực hiện điều này mà không có sự trợ giúp của các bạn. Autodesk Inventor IdeaStation là diễn đàn giúp cải thiện phần mềm Autodesk Inventor bằng cách chia sẻ ý kiến cải tiến sản phẩm trực tiếp với các nhà phát triển.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    7    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.