Hướng dẫn cách khai thác kết quả trên stress analysis trên inventor

Bài tập này chỉ như một ví dụ cho các bạn biết cách sử dụng và đọc các thông số trên modun stress analysis, thực hiện chiến năng này trong modun Evironments click vào Stress analysis,. Tham khảo tài liệu "Hướng dẫn cách khai thác kết quả trên stress analysis trên inventor" để hiểu hơn về vấn đề này. | Hướng dẫn cách khai thác kết quả trên stress analysis trên inventor Posted on January 26, 2015 By phuong_pmkt Reply Bài tập này chỉ như một ví dụ cho các bạn biết cách sử dụng và đọc các thông số trên modun stress analysis Thực hiện chiến năng này trong modun Evironments click vào Stress analysis Ví dụ kiểm tra các thông số của thân dưới hộp giảm tốc B1: click vào create Simulation để khởi tạo và đặt tên B2: click vào Assign để chọn vật liệu cho chi tiết cần kiểm tra B3: click vào fixd để gán ngàm cố định hay di trượt cho chi tiết ở ví dụ này ta chọn fixd cố định cho 6 lỗ lắp bu lông tại mặt đế chi tiết B4: click vào bearing load để chọn lực tác dụng lên các vòng đỡ ổ bị Chọn vi trí các vòn bi cho lực tác dụng B5: click vào Simulate để chạy kết quả tính toán B6: kết quả Muốn xem biểu đồ kết quả của thông số nào ta click chuột phải vào nó và chọn active Stress : ứng suất Displacement: chuyển vị Strain: biến dạng Safety facter: hệ số an toàn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    13    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.