Kiểm tra các chi tiết có giao nhau trên inventor

Trong khi thiết kế với các thiết kế top down hoặc botton up thì chức năng này vô cùng hữu dụng vì nó có thể trực tiếp kiểm tra xem các chi tiết mình thiết kế khi lắp ghép va chạm nhau không để có thể hiệu chỉnh kích thước tức thời nhanh chóng cho phù hợp. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, nội dung tài liệu "Kiểm tra các chi tiết có giao nhau trên inventor". | Kiểm tra các chi tiết có giao nhau trên inventor Posted on January 26, 2015 By phuong_pmkt Reply Trong khi thiết kế với các thiết kế top down hoặc botton up thì chức năng này vô cùng hữu dụng vì nó có thể trực tiếp kiểm tra xem các chi tiết mình thiết kế khi lắp ghép va chạm nhau không để có thể hiệu chỉnh kích thước tức thời nhanh chóng cho phù hợp Ví dụ đi kiểm tra chi tiết nắp trên và nắp ổ bi và thân hộp giảm tốc có lắp vừa chuẩn hay có sự va chạm ta làm như sau B1: click vào analyze interference B2: click vào define set# 1 và đi chọn chi tiết nắp vỏ ổ bi B3: click vào define set# 2 chọn vào chi tiết thân hộp B4: click vào oke và kiểm tra kết quả Hình vẽ này cho thấy 2 chi tiết không va chạm nhau Trường hợp có va chạm thì sẽ có thông báo sau ví dụ ta kiểm tra các bu lông trên nắp ổ với nắp ổ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.