Raster views khi tạo bảng vẽ với inventor 2014

Raster views có thể giúp bạn trì hoãn chi phí của việc định giá lại bản vẽ chính xác khi bạn chỉnh sửa một mô hình lớn. Ví dụ, mở tài liệu vẽ và chuyển đổi tất cả các hình thành raster. Mở tập tin lắp ráp và chỉnh sửa các mô hình. Các tài liệu bản vẽ hiển thị những thay đổi mà không cần chờ tính toán lại đầy đủ. Tham khảo tài liệu "Raster views khi tạo bảng vẽ với inventor 2014" để nắm bắt nội dung chi tiết. | Raster views khi tạo bảng vẽ với inventor 2014 Posted on August 30, 2014 By phuong_pmkt Reply Một tùy chọn mới trong hộp thoại drawing view tạo ra hình raster không còn chính xác theo thời gian. Bạn sẽ kiểm soát khi tạo hình chính xác. Raster views có thể giúp bạn trì hoãn chi phí của việc định giá lại bản vẽ chính xác khi bạn chỉnh sửa một mô hình lớn. Ví dụ, mở tài liệu vẽ và chuyển đổi tất cả các hình thành raster. Mở tập tin lắp ráp và chỉnh sửa các mô hình. Các tài liệu bản vẽ hiển thị những thay đổi mà không cần chờ tính toán lại đầy đủ raster view hiển thị trong trình duyệt với một đường màu đỏ chéo qua nó. Khung màu xanh lá cây bố trí raster view trong màn hình hiển thị. Sử dụng menu ngữ cảnh của trình duyệt để chuyển đổi từng hình thành hình chính xác hoặc hình raster. Sử dụng menu ngữ cảnh trong màn hình và chọn Make All Views Precise, hoặc Make All Views Raster để chuyển đổi nhiều hình. Comments

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.