Biểu mẫu Danh mục máy móc thiết bị kiểm định và hiệu chuẩn (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu)

Biểu mẫu "Danh mục máy móc thiết bị kiểm định và hiệu chuẩn" của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu được sử dụng liệt kê tên máy móc thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn hay tên giấy phép,. Với các bạn đang học chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. | Stt Tên máy móc thiết bị (MMTB) kiểm định (KĐ), hiệu chuẩn (HC) hay tên giấy phép Ký hiệu MMTB Ngày KĐ, HC Ngày hết hạn Đơn vị cấp Ghi chú Phòng ban /bộ phận: Người theo dõi: CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU (VIMEXCOGAS) DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN Mã Số :10/HC/TB Hiệu đính: 00,090609 Ngày ban hành :

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG