Bảng theo dõi tình trạng xử lý NC/CAR

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả, nội dung "Bảng theo dõi tình trạng xử lý NC/CAR" dưới đây. Với các bạn chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. | CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HOÀ (SOVI) BM: Rev: 150311 BẢNG THEO DÕI TÌNH TRẠNG XỬ LÝ NC/CAR THÁNG . . . NĂM 20 . . . Stt Số NC/CAR Ngày phát hành Mô tả sự KPH (Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi) Phát hành đến BP/PX Ký nhận Kết quả xử lý /Lần Ghi chú Ngày Ngày Đạt Không Đạt Không Người theo dõi Trưởng BP/PX Ngày Ngày Bảng theo dõi tình trạng xử lý NC và yêu cầu hành động khắc phục Trang: 1 of 1

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    1    1    19-09-2021
36    17    1    19-09-2021