Mẫu Phiếu yêu cầu khắc phục (CAR)

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo trong quá trình làm việc, nội dung biểu mẫu "Phiếu yêu cầu khắc phục (CAR)" dưới đây. Với các bạn đang học chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. | CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HOÀ (SOVI) BM: Rev: 00,150311 PHIẾU YÊU CẦU KHẮC PHỤC (CAR) Số phiếu: Người/BP/PX phát hiện: Ngày lập phiếu: Tài liệu liên quan: Tên NVL/vật tư/sản phẩm: Đơn hàng: khách hàng: Nơi phát sinh: Phát hành đến BP/PX: Lý do: Đánh giá nội bộ Vi phạm QT, QĐ, HDCV Đánh giá bên ngoài Sản phẩm, hàng hoá không phù hợp (KPH) Khiếu nại của khách hàng Xem xét phân tích sự việc Quá trình hoạt động của hệ thống Hành vi khác 1. Mô tả sự KPH (Ngày/giờ/khối lượng/tình trang/mức độ/hành vi): Người/BP/PX lập phiếu (ký tên): 2. Phân tích /xác nhận nguyên nhân (Nguyên nhân gốc rễ gây ra sự KPH): Người/BP/PX nơi phát sinh KPH ký xác nhận và phân tích nguyên nhân: 3. Biện pháp xử lý Làm lại Sửa chữa Nhân nhượng Trả lại NCC Kỷ luật Thay thế Hạ cấp bậc/loại Loại bỏ-Phế liệu Khác 4. Đề xuất hành động khắc phục/phòng ngừa (Nhằm loại bỏ Nguyên nhân gây ra sự KPH): Người/BP/PX đề xuất hành động loại bỏ nguyên nhân: Ngày hoàn tất dự kiến: KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CHI TIẾT Stt Công việc phải làm Trách nhiệm Thời hạn Ngày hoàn tất thực tế Kiểm tra 5. Ý kiến GĐ/QMR: Chấp thuận Không Chấp thuận Lý do Không Chấp thuận hoặc ý kiến chỉ đạo: 6. Theo dõi đánh giá kết quả cuối cùng: Lần 1 ngày: Đạt Không đạt Tiếp tục theo dõi Lần 2 ngày: Đạt Không đạt Tiếp tục theo dõi Lần 3 ngày: Đạt Không đạt (Phát hành phiếu CAR mới số: ) Kết luận hoặc nhận xét (Mô tả bằng chứng thẩm tra xác minh): Người thẩm tra: Ngày: Người theo dõi: Ngày: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục Trang: 2 of 2

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    8    1    20-09-2021
37    2    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.