Mẫu Lệnh điều động (Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu)

biểu mẫu "Lệnh điều động" của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. | CN CTY CP TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ấp Lồ Ồ - An Tây - Bến Cát-Bình Dương Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -----------o0o------------- LỆNH ĐIỀU ĐỘNG SỐ: Căn cứ theo phiếu yêu cầu giao hàng LPG của phòng kinh doanh. Nay chi nhánh Bến Cát Bình Dương điều động xe tải biển số Do tài xế . điều khiển, vận chuyển gas bình thương hiệu VIMEXCO với số lượng như sau: STT Chủng loại Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Bình 12kg bình 2 Bình 45kg Bình 3 Bình 50kg Bình Tổng cộng Lưu thông từ chi nhánh Bến Cát thuộc công ty cổ phần thương mại dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. Địa chỉ: Ấp Lồ Ồ - xã An Tây - huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương Số điện thoại: 0650 3579 025 – 0650 3580 680 fax: 0650 3579 026 Đến khách hàng(đại lý) Địa chỉ: . Số điện thoại: .số fax: Bình Dương, ngày tháng năm 2009 Người nhận lệnh Giám đốc chi nhánh Bình Dương

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG