Giáo án Giáo dục quốc phòng, an ninh 12 - Nguyễn Xuân Bình

giáo án "Giáo dục quốc phòng, an ninh" lớp 12 dưới đây để nắm bắt được mục tiêu, yêu cầu, hoạt động dạy và học về đội ngũ đơn vị, một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam,.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
198    27    2    18-09-2021