Đề thi học phần: Giáo dục quốc phòng - an ninh 2

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi học phần giáo dục quốc phòng, đề thi học phần "Giáo dục quốc phòng - an ninh 2" dưới đây để củng cố lại kiến thức và thử sức mình trước kỳ thi.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    15    0    19-09-2021