Bài giảng Chương 3: Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ

Khái niệm và các lợi ích của việc đầu tư qua quỹ, các bên tham gia vào quỹ đầu tư, vai trò của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán, phân loại quỹ đầu tư, cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư,. là những nội dung chính trong bài giảng chương 3 "Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ". nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. | CHƯƠNG 3: QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ . Khái niệm và các lợi ích của việc đầu tư qua quỹ . Các bên tham gia vào quỹ đầu tư . Vai trò của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán . Phân loại quỹ đầu tư . Cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư . Công ty quản lý quỹ . Khái niệm và các lợi ích của việc đầu tư qua quỹ . Khái niệm Quỹ đầu tư là một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp do các nhà đầu tư cùng góp vốn. Từ những khoản tiền tiết kiệm, nhàn rỗi phân tán trong dân chúng được tập trung lại thành các nguồn vốn lớn cho các nhà chuyên nghiệp sử dụng trong lĩnh vực đầu tư kiếm lời và phân chia cổ tức cho các cổ đông góp vốn. . Các lợi ích của việc đầu tư qua quỹ Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro Quản lý đầu tư chuyên nghiệp Chi phí hoạt động thấp . Khái niệm và các lợi ích của việc đầu tư qua quỹ Công ty quản lý quỹ: vốn pháp định tối thiểu là 25 tỷ đồng Ngân hàng giám sát: bảo quản tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán và giám sát công ty quản lý quỹ Người đầu tư: là người góp vốn vào quỹ thông qua việc mua chứng chỉ quỹ đầu tư. . Các bên tham gia vào quỹ đầu tư . Vai trò của quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Góp phần huy động vốn cho việc phát triển nền kinh tế nói chung và góp phần vào sự phát triển của thị trường sơ cấp: quỹ tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu. Góp phần vào việc ổn định thị trường thứ cấp: thông qua các phương pháp phân tích khoa học. Tạo các phương thức huy động vốn đa dạng qua thị trường chứng khoán: hình thành nhiều sản phẩm tài chính. Xã hội hóa hoạt động đầu tư chứng khoán: quỹ đầu tư tạo một phương thức đầu tư nhỏ, ít có sự hiểu biết về chứng khoán ưa thích. . Phân loại quỹ đầu tư . Căn cứ vào quy mô, cách thức và tính chất góp vốn Quỹ đầu tư dạng đóng: tạo vốn qua một lần bán chứng khoán. Quỹ đầu tư dạng đóng có thể phát hành cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu. Quỹ đầu tư dạng mở: luôn phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn và cũng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG