Hướng dẫn chấm: Môn Tin học - Kỳ thi chọn học sinh giỏi (Năm học 2012-2013)

tài liệu hướng dẫn chấm "Môn Tin học" kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2012-2013 dưới đây. Tài liệu giúp các bạn biết được cách cho điểm đối với đề thi môn lập đội tuyển dự thi quốc gia năm học 2012 - 2013 trong môn Tin học. | KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT NĂM HỌC 2012-2013 ====== HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC Bài 1 (6-điểm) Test 6 bộ mỗi bộ 1,0đ Test 1 4 ABCA CBCD ADDB CEFD 6 2 4 AAAA AAAA AAAA AAAA 1 3 4 ABCD LMNE KBAF JIAG 13 4 5 ABCDE ABCDF OPQDG NSRDH MLKJI 19 5 6 ABCDEF BCDEFG CDEFGH DEFGHI EFGHIJ FGHIJK 11 6 6 ABCDEF BCDEFG CDEFGH DEFGHI EFGNMJ FGHILK 14 Bài 2 (7-điểm) Test 7 bộ mỗi bộ 1,0đ Test 1 7 4 8 2 4 1 3 7 16 2 5 1 5 4 1 10 14 3 8 1 2 1 2 1 2 1 2 5 4 8 9 6 1 8 9 7 10 11 21 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 9 9 8 7 6 5 6 7 8 9 13 7 20 12 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 120 Bài 3 (7-điểm) Test 7 bộ mỗi bộ 1,0đ Test 1 4 0 1 3 5 0 2 1 2 2 2 4 0 9 2 10 3 11 3 12 0 3 4 8 9 3 8 5 6 6 7 3 4 5 7 9 6 7 5 7 4 6 3 5 4 5 6 9 9 7 7 6 7 6 6 5 5 4 4 5 6 10 15 30 20 30 15 24 14 24 9 14 7 14 6 12 6 12 5 6 4 6 7 7 10 15 24 20 24 15 12 14 12 9 14 7 14 6 12 6 12 5 6 4 6 8

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    18    0    19-09-2021