Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 có đáp án: Môn Địa lý (Năm học 2012-2013)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi, đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 "Môn Địa lý" năm học 2012-2013 dưới đây. Nội dung đề thi gồm 7 câu hỏi có hướng dẫn lời giải, hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG