Bài giảng Chuyên đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

Bài giảng Chuyên đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm giới và giới tính; vai trò của giới trong xã hội; vấn đề giới trong chọn nghề; một số nghề phụ nữ không nên làm và nên làm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | I. Khái niệm về giới và giới tính Hoạt động 1 : Tìm hiểu khái niệm giới và giới tính 1- Giới tính là gì? Tính chất của giới tính? 2- Thế nào là giới? Giới khác giới tính ở những điểm nào? 1. Giới tính - Giới tính là thuật ngữ chỉ sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học. -Con người mới sinh ra đã có những đặc điểm về giới tính. Giới tính thể hiện tính ổn định, bất biến. 2. Giới - Giới là mối quan hệ và tương quan giữa địa vị xã hội của nữ giới và nam giới trong một bối cảnh cụ thể. Nghĩa là giới nói lên vai trò, trách nhiệm và quyền lợi mà xã hội quy định cho nam và nữ; bao gồm việc phân công lao động và phân chia các nguồn lợi ích cá nhân. - Do được quy định bởi các yếu tố xã hội nên giới và các quan hệ của giới không giống nhau và không mang tính bất biến. I. Khái niệm về giới và giới tính II. Vai trò của giới trong xã hội Hoạt động 2 : Tìm hiểu vai trò của giới trong xã hội. 1- Các vai trò của nam giới và nữ giới trong cuộc sống? 2- Những hạn chế và thiệt thòi của nữ giới trong xã hội? 1. Vai trò : + Tham gia công việc gia đình. + Tham gia công việc sản xuất. + Tham gia công việc cộng đồng. 2. Những hạn chế và thiệt thòi của nữ giới trong xã hội : + Bị chi phối bởi gánh nặng công việc gia đình, ít được nghỉ ngơi và hưởng thụ những lợi ích về vật chất và tinh thần, ít có cơ hội học tập, tiếp cận thông tin mới. Do vậy trình độ hạn chế → vị trí xã hội thấp. + Một số nơi, công việc của phụ nữ thường là lao động giản đơn, đòi hỏi kỹ thuật thấp, nên thu nhập thấp → địa vị kinh tế thấp. + Trong công việc cộng đồng, phụ nữ ít được tham gia quản lý, lãnh đạo → vị trí quyền lực thấp I. Khái niệm về giới và giới tính II. Vai trò của giới trong xã hội III. Vấn đề giới trong chọn nghề Hoạt động 3 : Tìm hiểu ảnh hưởng của giới trong việc chọn nghề Vì sao có sự khác nhau của giới trong việc chọn nghề? Ngày nay nữ giới có được chọn những nghề mà xưa kia chỉ dành cho nam giới không ? Vì sao? Do đặc điểm tâm - sinh lý khác nhau nên việc chọn nghề ở nam và nữ cũng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG