Bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 2 - Các tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước dưới đất

Mời các bạn tham khảo bài giảng Địa chất thủy văn đại cương: Chương 2 sau đây để nắm bắt những kiến thức về các tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước dưới đất. Bài giảng là tài liệu hữu ích đối với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này, mời các bạn tham khảo. | CHƯƠNG 2 CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT I- CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ : Trong địa chất thủy văn, người ta chú ý đến các tính chất vật lý sau đây của nước dưới đất : nhiệt độ, độ trong suốt, màu, mùi, vị. - Nhiệt độ - Độ trong suốt - Màu - Mùi - Vị Nhiệt độ Nhiệt độ có thể hiểu là đại lượng dùng để thể hiện mức độ nóng hay lạnh của một vật thể hay một môi trường nào đó. Đơn vị của nhiệt độ thường dùng là Centigrade (0C), Fahrenheit (0F) hay độ Kelvin (K). Tùy theo điều kiện tàng trữ, nước dưới đất có nhiệt độ khác nhau, dao động từ dưới 00C đến trên 1000C. Như ta biết, càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng : cứ 33m tăng một độ, nếu sâu 1km thì nhiệt độ khoảng 400C – 500C. Do vậy, nước ngầm (tầng nước trên cùng) thường có nhiệt độ bằng nhiệt độ trung bình của không khí. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ Theo nhiệt độ, người ta phân ra : - Nước lạnh có nhiệt độ t0 370C Nước ngon và mát có nhiệt độ 70 – 110C. Nước có giá trị chữa bệnh nhất là nước có nhiệt độ cao hơn 200C, đặc biệt là nước có nhiệt độ gắn với nhiệt độ cơ thể con người (35 – 370C). Nhiệt độ của nước có ảnh hưởng khá lớn đến thành phần hóa học của nó. Thông thường, độ hòa tan của các muối Natri và Kali tăng lên khi nhiệt độ tăng, còn các muối canxi (sunfát) giảm xuống khi nhiệt độ tăng. Vì thế nước lạnh thường là nước canxi, còn nước nóng là nước Natri. Ngòai ra, trong các đại dương, nhiệt độ giảm theo độ sâu. Ngược lại, trong nước dưới đất lại có nhiệt độ tăng theo độ sâu. Sự thay đổi của nhiệt độ theo độ sâu của nước biển Thành phần khí cũng liên quan đến nhiệt độ, dưới áp suất và nhiệt độ của không khí không thay đổi, khi nhiệt độ của nước tăng lên, thì độ hòa tan của khí giảm xuống. Theo các số liệu ghi nhận được thì khi nhiệt độ tăng từ 00C lên 1000C, độ hòa tan của mỗi chất khí giảm đi 4 lần. Độ trong suốt Đại bộ phận nước dưới đất là trong suốt. Nước đục là nước có chứa các chất không tan, các chất keo nguồn gốc vô cơ và hữu cơ (bùn

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    10    1    18-06-2021