Bài giảng Dược động học và tương tác thuốc

Bài giảng Dược động học và tương tác thuốc được biên soạn nhằm giúp cho các bạn mô tả được 4 thành phần của dược động học; giải thích tầm quan trọng của hệ thống P450 của gan trong chuyển hóa thuốc; giải thích cơ chế một chất cảm ứng và chất ức chế ảnh hưởng đến nồng độ của cơ chất CYP450 trong máu; mô tả được các tương tác thuốc quan trọng nhất. | Dược động học và tương tác thuốc HAIVN Chương trình AIDS của đại học Y Harvard tại Việt Nam M2-07-Dược động học và tương tác thuốc-VIE HAIVN Học phần 2, Chỉnh sửa tháng 4/2012 Mục tiêu học tập Kết thúc bài này, học viên sẽ có thể: Mô tả 4 thành phần của dược động học Giải thích tầm quan trọng của hệ thống P450 của gan trong chuyển hóa thuốc Giải thích cơ chế một chất cảm ứng và chất ức chế ảnh hưởng đến nồng độ của cơ chất CYP450 trong máu Mô tả các tương tác thuốc quan trọng nhất Dược động học là gì? Là nghiên cứu về cơ chế thuốc đi vào, tương tác với, và đi ra khỏi cơ thể, bao gồm: Hấp thụ Phân bố Chuyển hóa Thải trừ Hoặc, “những gì mà cơ thể tác động lên thuốc” Lưu ý rằng slide này động. Không bấm chuột qua các câu trả lời trên slide cho đến SAU KHI hỏi học viên các câu hỏi trên tựa đề. HỎI học viên “Dược động học là gì?” DÀNH thời gian để họ trả lời và sau đó bấm chiếu câu trả lời. Hấp thụ thuốc Sự di chuyển của thuốc từ vị trí đưa thuốc vào (dạ dày, tĩnh mạch, da, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG