Bài giảng Dược động học và tương tác thuốc

Bài giảng Dược động học và tương tác thuốc được biên soạn nhằm giúp cho các bạn mô tả được 4 thành phần của dược động học; giải thích tầm quan trọng của hệ thống P450 của gan trong chuyển hóa thuốc; giải thích cơ chế một chất cảm ứng và chất ức chế ảnh hưởng đến nồng độ của cơ chất CYP450 trong máu; mô tả được các tương tác thuốc quan trọng nhất. | Dược động học và tương tác thuốc HAIVN Chương trình AIDS của đại học Y Harvard tại Việt Nam M2-07-Dược động học và tương tác thuốc-VIE HAIVN Học phần 2, Chỉnh sửa tháng 4/2012 Mục tiêu học tập Kết thúc bài này, học viên sẽ có thể: Mô tả 4 thành phần của dược động học Giải thích tầm quan trọng của hệ thống P450 của gan trong chuyển hóa thuốc Giải thích cơ chế một chất cảm ứng và chất ức chế ảnh hưởng đến nồng độ của cơ chất CYP450 trong máu Mô tả các tương tác thuốc quan trọng nhất Dược động học là gì? Là nghiên cứu về cơ chế thuốc đi vào, tương tác với, và đi ra khỏi cơ thể, bao gồm: Hấp thụ Phân bố Chuyển hóa Thải trừ Hoặc, “những gì mà cơ thể tác động lên thuốc” Lưu ý rằng slide này động. Không bấm chuột qua các câu trả lời trên slide cho đến SAU KHI hỏi học viên các câu hỏi trên tựa đề. HỎI học viên “Dược động học là gì?” DÀNH thời gian để họ trả lời và sau đó bấm chiếu câu trả lời. Hấp thụ thuốc Sự di chuyển của thuốc từ vị trí đưa thuốc vào (dạ dày, tĩnh mạch, da, . | Dược động học và tương tác thuốc HAIVN Chương trình AIDS của đại học Y Harvard tại Việt Nam M2-07-Dược động học và tương tác thuốc-VIE HAIVN Học phần 2, Chỉnh sửa tháng 4/2012 Mục tiêu học tập Kết thúc bài này, học viên sẽ có thể: Mô tả 4 thành phần của dược động học Giải thích tầm quan trọng của hệ thống P450 của gan trong chuyển hóa thuốc Giải thích cơ chế một chất cảm ứng và chất ức chế ảnh hưởng đến nồng độ của cơ chất CYP450 trong máu Mô tả các tương tác thuốc quan trọng nhất Dược động học là gì? Là nghiên cứu về cơ chế thuốc đi vào, tương tác với, và đi ra khỏi cơ thể, bao gồm: Hấp thụ Phân bố Chuyển hóa Thải trừ Hoặc, “những gì mà cơ thể tác động lên thuốc” Lưu ý rằng slide này động. Không bấm chuột qua các câu trả lời trên slide cho đến SAU KHI hỏi học viên các câu hỏi trên tựa đề. HỎI học viên “Dược động học là gì?” DÀNH thời gian để họ trả lời và sau đó bấm chiếu câu trả lời. Hấp thụ thuốc Sự di chuyển của thuốc từ vị trí đưa thuốc vào (dạ dày, tĩnh mạch, da, ) đi vào trong máu HỎI học viên “Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến sự phân bố thuốc?” DÀNH thời gian để họ trả lời, và di chuyển đến slide tiếp theo. Các yếu tố ảnh hưởng đến hấp thụ thuốc pH dạ dày thay đổi : Một số thuốc hấp thu tốt hơn trong môi trường axít (itraconazole) Những thuốc khác được hấp thu tốt hơn trong môi trường pH cao hơn (ddI) Sự hiện diện hoặc vắng mặt của thức ăn hay các thuốc khác: Chất đệm ddI làm giảm hấp thu của itraconazole, ketoconazole, indinivir CHO thêm ví dụ về thuốc hấp thu tốt hơn trong môi trường axit: Itraconazole Ketoconazole Indinivir Atazanavir GIẢI THÍCH rằng khi đê đơn những thuốc hấp thu tốt hơn trong môi trường axit, bệnh nhân cần được tư vấn về: tránh các chất chống axit xem xét uống thuốc cùng với các thức uống có tính axit như là các nước uống có gas. GIẢI THÍCH rằng ddI được hấp thu tốt hơn trong môi trường axit thấp. Đây là lí do tại sao nó được làm thành phẩm cùng với một chất chống axit (làm chất đệm) hay có áo bao bọc (dạng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.