Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp

Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan tài chính doanh nghiệp; chi phí, doanh thu và lợi nhuận; vốn kinh doanh; phân tích và quyết định đầu tư; chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn. | TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Người trình bày: Vũ Hữu Nam - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán – Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam NỘI DUNG Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chi phí, doanh thu và lợi nhuận Vốn kinh doanh Phân tích và Quyết định đầu tư Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn KHÁI NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng,có tài sản,có trụ sở giao dịch ổn định,được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một,một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư,từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. (Luật doanh nghiệp 2005-điều 4) Thị trường các yếu tố đầu vào Doanh nghiệp kết hợp các yếu tố đầu vào Thị trường yếu tố đầu ra Lợi nhuận Các yếu tố đầu vào Hàng hóa yếu tố đầu ra KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH DN Về hình thức: Tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp. Về nội dung: Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính là một mặt hoạt động của doanh nghiệp HOẠT ĐỘNG CỦA DN VÀ TÀI CHÍNH Trong kinh tế thị trường, tiền đề cho các hoạt động của doanh nghiệp một lượng vốn tiền tệ nhất định. Bằng cách thức nhất định, doanh nghiệp tạo lập được số vốn hay quỹ tiền tệ ban đầu Quá trình hoạt động của doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ Quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ cũng là quá trình phát sinh các dòng tiền vào và dòng tiền ra Doanh nghiệp Trả tiền mua Mua máy móc thiết bị Doanh thu Bán sản phẩm Nộp thuế Hoạt động đầu tư Hoạt động kinh doanh HOẠT ĐỘNG CỦA DN VÀ TÀI CHÍNH (tiếp) Quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ cũng là quá trình phát sinh các quan hệ kinh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.