Bài giảng Tài liệu Ngân hàng Thế giới (World Bank) - Trung tâm Học liệu Huế

Bài giảng Tài liệu Ngân hàng Thế giới (World Bank) cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan ngân hàng Thế giới; góc tài liệu dạng in của ngân hàng Thế giới; tài liệu điện tử của ngân hàng Thế giới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này. | TÀI LIỆU NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLD BANK) tại Trung tâm Học liệu TTHL Huế, 12/01/2013 Nội dung Phần 1: Tổng quan về Ngân hàng Thế giới Phần 2: Góc tài liệu dạng in của NHTG Phần 3: Tài liệu điện tử của NHTG Phần 1: Tổng quan về NHTG Ngân hàng Thế giới là một tổ chức tài chính đa phương có mục đích trọng tâm là xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở các nước đang phát triển. Website: Các nhóm thuộc tổ chức NHTG Ngân hàng quốc tế cho tái thiết và phát triển(IBRD) Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) Trung tâm quốc tế giải quyết những tranh chấp đầu tư (ICISD) Nhiệm vụ chính Kích thích tăng trưởng kinh tế Tăng cường chất lượng cuộc sống Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế hiệu quả Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo. Phần 2: Góc tài liệu NHTG tại TTHL Thành lập năm 2004 Đặt tại khu vực Tài liệu đặc biệt, tầng 1 Một số tài liệu tiếng Việt có nhãn cam được lưu thông theo chính sách mượn TL. Chủ đề chính Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kinh tế/kinh tế nông thôn Thương mại & quản trị kinh doanh Môi trường, năng lượng Y tế, dinh dưỡng, dân số Nghèo đói Lao động & bảo vệ xã hội Phát triển bền vững Chống tham nhũng Đặc điểm của tài liệu dạng in Nguồn sách do NHTG tài trợ xuất bản Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt Cung cấp báo cáo, số liệu thống kê, thông tin dự án. theo năm, theo vùng hoặc theo khu vực Một số tài liệu song ngữ. Phần 3: Tài liệu điện tử của NHTG Trang thông tin Ngân hàng thế giới tại Trung tâm Học liệu Thư viện điện tử (E-Library) Kho dữ liệu mở (Open data) Trang chủ >Hướng dẫn & hỗ trợ >Hướng dẫn tìm tài liệu tại TTHL >Tài liệu Ngân hàng Thế giới Trang thông tin Ngân hàng thế giới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.