Luận văn cử nhân Tin học: Xây dựng thử nghiệm Linux PC hoạt động như một ADSL Router

Luận văn cử nhân Tin học "Xây dựng thử nghiệm Linux PC hoạt động như một ADSL Router" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm và kỹ thuật truyền thông, Linux và mạng trong Linux, các ứng dụng tích hợp về hệ thống,. nội dung luận văn để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG