Đề thi môn: Nguyên lý thống kê kinh tế - Học kỳ 3 (Năm học 2014-2015)

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo, nội dung đề thi cuối kỳ môn "Nguyên lý thống kê kinh tế" dưới đây. Đề thi sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và thử sức mình trước kỳ thi. Chia sẻ cùng các bạn cùng tham khảo.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG