Bài giảng Đo lường - Cảm biến: Cảm biến đo biến dạng, lực, và trọng lượng

Strain gauges, đo lực, cảm biến xúc giác, đo trọng lượng, đo áp suất là những nội dung chính trong "Cảm biến đo biến dạng, lực, và trọng lượng" thuộc bài giảng Đo lường - Cảm biến. nội dung chi tiết bài giảng.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    1    14-06-2021
3    2    0    14-06-2021