Bài giảng Phương pháp định lượng - Nguyễn Văn Hạnh

Phương pháp định lượng là gì, phương pháp đếm trực tiếp, cách đếm tế bào trong buồng đếm, phương pháp đếm khuẩn lạc,. là những nội dung chính trong bài giảng "Phương pháp định lượng". nội dung chi tiết bài giảng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG