Đề thi học sinh giỏi lớp 9 có đáp án: Môn Lịch sử - Trường THCS Xuân Dương (Năm học 2014-2015)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi, đề thi học sinh giỏi lớp 9 "Môn Lịch sử - Trường THCS Xuân Dương" năm học 2014-2015 dưới đây để củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi.